Σοβαρή πρόταση
18-04-2021

Ανασχηματισμός, κατεδάφιση της κυβερνητικής ιεραρχίας, χτύπημα της ηγετικής πυραμίδας με ξύλινο σφυρί, επείγουσα απόλυση παντός εκβιαστή φιρφιρίκου, ώστε η κυβέρνηση, εν όψει κοινωνικής ανταρσίας, να έχει τα φόντα να επιβιώσει έως την Πεντηκοστή.