Προφανώς

Πέρασα σήμερα από τον κουρέα μου και είναι κλειστός. Θα αργήσει μάλλον να ανοίξει, γιατί θα κάνει κι αυτός απογραφή στις τρίχες.