Προσφωνήσεις
29-05-2021

Eίμεθα ευγενής λαός. Έτσι και ο ιδιωτικώς περιοδεύων υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προσφωνήσει ως «αλύτρωτα τουρκάκια» τα μουσουλμανάκια στη δυτική Θράκη, δεν θα του δείξουμε την οδό της επιστροφής στην πατρίδα του, διότι έτσι είναι η ετικέτα.