Πάντα αυτό ήταν.

Το δίλημμα δεν είναι Laurel ή Yanny. Το δίλημμα είναι Laurel ή Hardy.