Ο ειδικός
30-10-2020

-Θα μιλήσουμε με τον σεισμολόγο, τον κύριο Χουλιάρα..Κύριε Χ…

-Διευθυντής Ερευνών είμαι κυρία μου, διευθυντής ερευνών…

[Απόλυση στο πεδίο της μάχης δεν προβλέπει κανένας οργανισμός ειδικών…]