Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες

Μπορείτε να ηρεμήσετε, ο Γιάνης επέστρεψε με άρθρο του στην «ΕφΣυν» του Σ/Κ ― όπως και ο Νίκος Παππάς.  Αλλά ενώ για τον Παππά δηλώνεται η ιδιότητά του (υπουργός ΨΠ), για τον ιδιώτη Γιάνη τηρείται αιδήμων σιωπή. Ως τι γράφει στην εφημερίδα; Ο ευρών αμοιφθήσεται.