Οι μύριες και τα μύρια

Εφεξής, η 6η Νοεμβρίου θα είναι αργία για το Δημόσιο, καθώς θα εορτάζουμε την Απελευθέρωση των Μυρίων θέσεων εργασίας που ήταν δέσμιες των συντεχνιών, από τους ηρωικούς διαπραγματευτές του Σύριζα. Δεν είναι ακόμα σαφές αν θα σημάνουν οι καμπάνες.