να τα λέμε κι αυτά

τα εξώφυλλα κάποιων βιβλίων μαρτυρούν πως κάποιοι δεν έχουν τη παραμικρή ιδέα τι ακριβώς εκδίδουν

Ετικέτες: βιβλίαεκδότες