Ναι, είναι

Αν έχετε φίλο που θα σας ευχηθεί «Καλή Παναγιά», έχετε κάθε δικαίωμα να απαντήσετε «Καλό Παράδεισο» για τους θρησκευόμενους ή «Καλό Χειμώνα» για τους άπιστους. Αν τυχόν διαμαρτυρηθεί, τότε επιβάλλεται να χρησιμοποιήσετε το δικό του επιχείρημα: «Μια ευχή έκανα κι εγώ, κακό είναι;»