Μπούσουλας
19-03-2021

Μηχανήματα απολύμανσης αέρα σε όλους τους κλειστούς χώρους, άνοιγμα όλης της εστίασης και της αγοράς εκτός από πολυκαταστήματα και κάθε τύπου γήπεδα. Σχολεία και λεωφορεία επιτρέπονται μόνον με συσκευές καθαρισμού.