Μισές δουλειές

Δηλαδή το ποδόσφαιρο το εξυγιάνανε και ξανάρχισε, αλλά τη διαιτησία όχι και φέρνουνε άρχοντα εισαγωγής για τον τελικό; Τζάμπα πήγε η διακοπή του πρωταθλήματος.