Ματσάρισμα
25-01-2021

Η μοίρα δε με μοίρανε να ζήσω σε περιβάλλον όπου η λέξη «ματσάρισμα» να βρίσκεται σε χρήση. Τις προάλλες το άκουσα στο Σαρβάηβορ και σήμερα από μία Υφυπουργό. Υποθέτω εκ των συμφαζομένων πως είναι πλέον κοινός τόπος και σημαίνει κάτι σαν συνδυασμός, ταίριασμα, ματσ-άπ. Βέβαια Μάτσης είναι τα σπίρτα και μάτσμποξ το σπιρτόκουτο, «ματσαλεύω» θα πει ανακατώνω ως ανοικοκύρευτο ον. Μάτσου Πίτσου είναι άλλο ζήτημα. Όπως και τα Μάτσας, ματσόλα και Μάτση Χατζηλαζάρου.