Λογική πρόβλεψη
02-04-2021

Κυβερνητικές αποφάσεις υπό πίεσιν. Κοιτάζω τα δάχτυλα στο φιλιατρό και λογαριάζω. Λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Ώσπου να έρθει η Λαμπρή, πάλι θα παίρνουν πίσω τα μέτρα. Διότι ο πελάτης δεν θα χωράει στο μυαλό του. Και θα πάρει τα βουνά, οπότε, σύρε βρές τον.