Κωλοπαιδισμός

Δεν ξέρω αν προσέξατε πως όταν ο Βαρουφάκης μας έπρηζε όλους, Ρωμιούς και Φράγκους, να μη λέμε δημοσίως «Τρόικα» παρά να λέμε «Θεσμοί», αυτός στα ιδιωτικά του βίντεο μιλούσε για «Τρόικα»;