Κρανιδίωσις
22-04-2020

Μορφή ταπηροκρανιώσεως που παρετηρήθη σε συλλογικά ακροατήρια αναμένοντα καθημερινήν έγκυρον πληροφόρησιν παρά της Τρόικας του Γένους (ιατρός, στρατηγός, κομισάριος) πλην αντ’ αυτών, ο χενεραλομπερστ ήτο ολιγομίλητος, οπότε το πλήθος άρχισε να «τα παίρνει στο Κρανίδι» και όχι, ως προεβλέπετο, «στο κρανίο».