Και Black και Friday

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Παρασκευά, που ήταν μαύρος, κατά τας γραφάς του προφήτου Δανιήλ, του επονομαζόμενου και Δεφόε, και ουδεμία σχέση έχει με την Αγία Παρασκευή, που ήταν Ρωμαία, κατά τας γραφάς του Συναξαριστού.