Η Μπιφτέκα
05-03-2021

Oι δικηγόροι προβάρουν τους ρόλους τους στα κανάλια, ο όρος «γυρνάω την μπιφτέκα» απέκτησε γλωσσολογικό βάθος, μερικοί παρουσιαστές σαν τον Ευαγγελάτο μας γυρίζουν στο τέλος του παρελθόντος αιώνος και άλλα δεν λέω, οπότε τσουπ! Ιδού η νέα πανταχούσα για βαθυκόκκινη Ελλάδα, πλαισιωμένη από Ερυθρά Ομίχλη.

Πάνω από έναν μήνα ετοιμάζετε το κόσμο για αυτό το άχρηστο, ανεπίκαιρο και βασανιστικό τίποτε που σερβίρατε άκεφα. Μόνον το «άκεφα» ισχύει ως γενικός κανών. Εγώ έχω ξεχάσει που βρίσκεται το ασανσέρ στο διαμέρισμα που κατοικώ, δηλαδή δεν θα βγω παρά μόνον εάν περάσουν 20 μέρες μετά από το δεύτερο εμβόλιο που περιμένω βράζοντας από τον εσμό των καταφερτζήδων που προηγούνται, κι ας κρύβεται πισω από αυτά, η απόλυτη ανικανότητα να εφοδιαστεί η χώρα με εμβόλια τουλάχιστον «ως τα μισά του μήνα Μάρτη» κατά το άσμα.

Ωστόσο, παίζοντας, κατάφερα να συντάξω σχέδια απόδρασης  προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας θα επιθυμούσα. Δεν είναι που δεν έχετε μυαλό, φίλτατοι: απλώς, μοιρολατρικά, ακολουθείτε τις εγκυκλίους λειψόβαροι, φοβισμένοι και κυρίως πονηροί.

Η μόνη πραματοποιήσιμη εντολή παραμένει μία: «γυρίστε την μπιφτέκα».