Η κατοχή τα έχει όλα και συμφέρει
26-03-2021

H Boυλή της Γερμανίας μόλις απέρριψε (πάλι) το ενδεχόμενο αποζημίωσης της Ελλάδας για την Κατοχή. Ναι, αλλά ο κόσμος όλος χαίρεται φωτίζοντας γαλανόλευκα, σημαδιακά μνημεία του.