Ερμηνεία
16-02-2020

‘Ο,τι σας ενοχλεί στο Κινάλι, στο Συριζόνι, στο Μητσοτακ και στον Σαμαράνκ, οφείλεται σε πολιτευτές εκ δεξιών που την καταβρήκαν συνεργαζόμενοι με “προοδευτικούς” και έχουν προσαρμόσει την ρητορική τους προς μία μάλλον μπερδεμένη μεσηνέζα.