Διευκρίνηση
19-02-2020

Δεν εννοούσε έλεγχο των “αρμών” της Εξουσίας, αλλά των “ορμών” της Εξουσίας. Όλα εγώ πχιά.