Διαπίστωση
11-02-2020

Μόνον για τη Μεταπολίτευση βλέπω κατά το 2024, όσοι ζωντανοί, να υπάρξει επέτειος πενήντα ετών που να μπορεί να σταθεί με σχετική αξιοπρέπεια. Όλες οι άλλες περιστάσεις άφησαν τραύματα, ουρίτσες, ανακολουθίες, απάτες και τα σχετικά.