Βρείτε το λάθος

Βρείτε το λάθος στο να χαρακτηρίζονται μη άνθρωποι, υπάνθρωποι, σκουπίδια, κατσαρίδες, όσοι χαρακτηρίζουν και αντιμετωπίζουν άλλους ανθρώπους ως μη ανθρώπους, υπανθρώπους, σκουπίδια, κατσαρίδες.