Βοσκοπουλιάδα

Μία είναι η λύση, να ζητήσει ο Τόλης το Σούνιο τώρα που το δίνουνε στους ξένοι, κανείς δεν μπορεί να τον απορρίψει.