Βλαπτικός παράγοντας
23-04-2021

Σας γυρνάνε πίσω απο τα διόδια, διότι αγνοείτε, όσοι αγνοείτε, το νεοελληνικό οδικό ανάγλυφο. Δεν έχω καιρό να στείλω οδηγίες, αλλά τζάμπα χάνετε την Λαμπρή στο χωριό.