Βλέπε λίστα Πέτσα

Θα το ξαναπώ:
ένας από τους βασικότερους πυλώνες της αστικής δημοκρατίας είναι τα προσχήματα.
Όταν τηρούνται, η αστική δημοκρατία επιπλέει με χάρη.
Όταν δεν τηρούνται, βυθίζεται αύτανδρη.