Αδιέξοδο

Πάνω που δεν ήθελα να πάω βόλτα έπιασε βροχή, και τώρα θέλω. Και αυτό είναι ένα αειφόρο αδιέξοδο, όπως οφείλουν να είναι πάντα όλα τα αδιέξοδα.