Ένα θέμα για το fb

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου Vs. Οι νεκροί της ΕΡΤ. Αναπτύξετε ελεύθερα για να δω κάτι που θέλω.