Άρνηση

Στο περιγιάλι το κρυφό (ναι, τ’ άσπρο σαν περιστέρι) δεν είναι μόνο το νερό γλυφό. Έχει και δυο μαλάκες με ρακέτες.