Μελίνα Χνούδι
Μελίνα Χνούδι
Μαθήτρια Α Δημοτικού και οπλίτης. Μόνο να διαβάζω ξέρω. Δεν έχω αλλάξει καμία συνήθεια, ούτε καν τις καλές. Και τραγουδάω για να μην φοβάμαι.