Κάπα Κάπα Μοίρης
Κάπα Κάπα Μοίρης
Γεννήθηκε το 2006. Tον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με wordspotting και παρατήρηση του χρόνου που φεύγει. Eνδιάμεσα εκδίδεται (‘Στον Καταψύκτη του Χάνσελ και της Γκρέτελ’ (2015) , ’ TrØlland’ (2017), Eκδόσεις Bibliotheque).