Αποτελέσματα αναζήτησης
Αντιφάσεις
27-08-2018
Γεωργία Βαλωμένου
Blogs

Τα τελευταία χρόνια μου συμβαίνει συχνά να κουβεντιάζω με ανθρώπους που πέφτουν διαρκώς σε απίθανες αντιφάσεις, που βρίσκονται δηλαδή σε μια πνευματική σύγχυση η οποία εκτιμώ ότι έχει επιδεινωθεί (γιατί […]