• • •
• • •
Vera J. Frantzh | 06.07.2017
Panos Dodis | 05.07.2017
Georgia Drakaki | 05.07.2017
Nicolas Androulakis | 05.07.2017
Γρηγορείτε, ορέ!
Σλάβοι εν Ελλάδι, ντυμένοι παιδιά!
Πάνος Θεοδωρίδης | 05.08.2014 | 08:54
Πέρασα από την Φλέγρα, ή Παλλήνη, ή Κασσάνδρα, τη νήσο ή χερσόνησο ή πρώτο πόδι. Περίμενα βουλιαγμένες από κόσμο παραλίες, τη μεγαλύτερη συσπείρωση ομπρελοκλινών ανά  στρέμμα παγκοσμίως και απολύτως κατευθυνόμενη επικοινωνιακή πολιτική του στυλ «όλοι στο πρώτο πόδι στα νέα μαγαζά όπου έγινε, γίνεται και θα γίνει της Πόπης». Όλα έτρεχαν κατά τις προβλέψεις. Είδα και πλήθος παροδικών προσφύγων γύρω από μια περιουσία μαντρόχτιστη του Δημοσίου στο Παλιούρι με σπασμένα γυαλιά στο φρύδι του μπετότοιχου.
 
Πλην από τον Γλαρόκαβο κι έως Αθυτο, αρκετά χιλιόμετρα, ισχύει αυτό που γράφει ο Προκόπιος, ότι έθνος Ούνων κατέλαβε την Κασσάνδρεια της οποίας είχαν αμεληθεί τα τείχη «ου τειχομαχήσαντες πρότερον». Αυτά έγιναν περί το 540 κι έκτοτε, ως αμύντωρ του τοπίου και των συγκυριών, κοίταζα με μισό μάτι κάθε αλλαγή.
 
Ομιλούνται πλημμελώς περίπου είκοσι γλώσσες, χώρια οι βαλκανικές. Τσέχοι πωλούν ζαρζαβατικά και Γαλατσιάνοι αγοράζουν.
 
Χώρια που έχουν διεισδύσει εισβολείς από την Βαρντάρσκα Μπανόβινα! Ένα οκτάχρονο με μάσκα έλεγε στον πατέρα του πως είδε ψάρι στο βυθό και έδειχνε με τα χέρια πόσο μεγάλο ήταν: πάνω από τρία εκατοστά. Επίσης, εκτός από τις πηγές τροφίμων ελέγχουν το ενεργειακό μας αποθησαύρισμα. Σε άλλο μέρος, από ένα φορτηγό αρόδο στο πουθενά, δυό σλαβάκια έφεραν οφθαλμοφανώς κηλίδες πετρελαίου μαζούτ στα πόδια τους. Άρα ερευνούν το κοίτασμα Θερμαϊκού. Αφήνω που τους νοίκιαζαν οι Εφιάλτες, βάρκες για βόλτα με εξηντάρα τη μια μηχανή και πενταμισάρα εφεδρικη την άλλη, άρα εκ της χώρας της Θεράμβω και των Αιγών, νύκτωρ θα έφθαναν στο άγιον όρος και θα κατελάμβαναν τα Κατουνάκια όποτε ήθελαν.
 
Και παντού επιγραφές ετεροχθόνων. Οδρύσες, Πατσινακίτες, Βαρδαριώτες, Δίοι Θράκες και Βιθυνοί, όλοι με ταις ταμπέλαις αυτών.
 
Και μανθάνω πως ο Μπουτάρης θα ταμπελώσει τα μνημεία της Σαλονίκης τουρκιστί. Βέβαια, Βαρδαριώτες Τούρκους είχομεν στο Ιερόν Παλάτιον να σωματοφυλακούν τους άνακτες. Εφόρουν πεπέλον καλούμενον αγγουρωτόν και τραγουδούσαν φαρσί κατά Ψευδοκωδινό. Είχαν και επισκοπή. Βαρδαρίου.
 
Μα τι κάνει ο άγιος Θεσσαλονίκης; Δεν είναι πρόεδρος ακόμη! Πρόεδρος είναι εκκλησιαστικός όρος που δηλοί τον τέως μητροπολίτη. Τιμητικός.
 
Στον κάμπο της Βέροιας είχαμε απογόνους του σουλτάνου Καϊκαoύς. Απέναντι από την αγία Αναστασία τις τοποθεσίες της Γάβριανης, αμή και του Τουρκοχωρίου. Και τι μελέτι ήτο ο στρατιωτικός Προσούχ του οποίου το όνομα αναφέρεται πλινθογραφημένο στο μεσότειχος της πτωχομάνας;
 
Ας ενδιαφερθεί για την αλλογλωσσία της Παλλήνης. Ποία ευγένεια τον δεσμεύει να μη ονομάσει τον Μπουτάρην «Νοταρά της συμβασιλεύουσας».
 
Κι ως πότε θα ανεχόμαστε τον πύργο της Κυρα Μάρας, μητρός του Μωάμεθ, στο κατεπανίκιον του Παραστρυμόνου; Το μυαλό σας στα τουρκάκια και οι σλαβοκίνητοι πληθυσμοί έχουν ήδη εισβάλει εις τους τόπους της Γιγαντομαχίας και ημείας άδομεν το «Γκάλματι».