• • •
• • •
Vera J. Frantzh | 06.07.2017
Panos Dodis | 05.07.2017
Georgia Drakaki | 05.07.2017
Nicolas Androulakis | 05.07.2017
O Nίο στο Σινε- Φούλα.
Πάνος Θεοδωρίδης | 29.06.2017 | 01:27
 
Mάθημα νέων ελληνικών σε τάξη του «Νέου συνιστωσιακού Σχολείου» Αγίων Πάντων (Εξαρχείων) τον Μάιο του 2028. Ανήμερα του αγίου Χαραλάμπους. Αναφορά του διδάσκοντος Ακεψιμά εκ κώμης Αγίας Μαρίνης, προς τον επιθεωρητήν Ροβοάμ τον εκ Ρακά, επόπτην ύλης. Απομαγνητοφώνησις : ΚΥΠ.(Απόσπασμα)
 
ΕΝΩΧ (μαθητής) Υπήρχε, ραββί, εποχή καθ΄ην τα πάντα εσείετο και αμπλακήματα συνέβαινον;
 
ΦΕΒΡΩΝΙΑ(εκ του γυναικωνίτου, διακόπτει) Μοι είπεν ο πατήρ μου, ότι «τότε δεν είχαμεν νιονιό, μόνον τον Νιόνιο». Τι πράγματι συνέβη;
 
ΑΚΕΨΙΜΑΣ: Όντως επισυνέβησαν διάφορα, τεκνία ,τη παρελθούση γενεά, πλήν όλα ερρυθμίσθησαν κανονικώς. Βέβαια, εγένοντο και υπερβολαί τινες...
 
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ(μαθητής) Όπως με την Σινεφούλαν...
 
ΑΚΕΨΙΜΑΣ (παραδίδει)
 
Το τραγουδάκι αυτό, παιδιά μου, έχει παρεξηγηθεί πολλές φορές, και ορθώς με ρωτάει η συμμαθήτρiά σας Φεβρωνία, και πιστοποιεί ο Αγιοπετρίτης πως  διέλαθαν αυτά τα Σόδομα και τα Γόμορα, σε σχολική ύλη. Αλλά η μάθησις ανοίγει δρόμους. Εάν μείνετε σε αυτά που ξέρετε, ο μόνος επαγγελματικός δρόμος που σας είναι ανοιχτός, η μόνη απασχόλησις που σας μένει, είναι να καταλάβετε θέση καλλιτεχνικού διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ. Αλλά η ποίησις είναι πλούτος λέξεων και έρως των αγγέλων προς τα άστρα. Και η ποίησις έχει πλήθος παρομοιώσεων, μεταφορών και άλλων λογοτεχνικών σχημάτων. Στην ποίησιν ,τίποτε δεν ηχεί όπως ηχούν τα λόγια μας. Δι΄ενεργειών  μου, απέσεισα την αράν του πορνικού άσματος εκ του αρχαίου προσωδήματος αυτού. Διότι κατόπιν κόπων ατρύτων, απεκάλυψα την αυθεντικήν μορφήν του άσματος και σήμερον θα το διδαχθώμεν. Έχει δε ούτως:
 
Είχα είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, 
που `μοιαζε συννεφάκι, Σινε-Φούλα μου.
Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει
μ’ αγαπά τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι ένα βράδυ κι ένα βράδυ αχ καρδούλα μου
διώχνω ξαφνικά τη Σινε-Φούλα μου.
Δεν αντέχω δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει
μ’ αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης αχ καρδούλα μου
να κι ο Μάης ο Μάης Σινε-Φούλα μου.
Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί
δεν είν ά δεν είν άνοιξη φέτος αυτή.
 
Σινε-Φούλα, Σινε-Φούλα να γυρίσεις σου ζητώ
και τριγύρνα μ’ όσους θέλεις κάθε βράδυ.
Δεν αντέχω δεν αντέχω άλλο να `μαι μοναχός 
μ’ αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.
 
Η υπόθεσις ομοιάζει βρωμερά και σαρκοπαθής , πλην ουδέν ψευδέστερον. Σινε-Φούλα, αμάρτυρον αλλαχόθεν, ανεύρον εις αρχαία αρχεία του σταθμού «Αντέννα», εκ του μακρινού 1990, εις την τηλεοπτικήν σειράν «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης», επεσόδιον 14ον. Ένθα ο Βέγγος, κλείνει το Σινέ Φούλα, έχον ιδιοκτήτην Μπούκουραν τινα και ο άνθρωπος αποθνήσκει. Ηύρον εκ των Ηθικών Αρχείων, ότι Φούλα ήτο η κόρη του Μπούκουρα, ήτις έδιδεν δωρεάν εισιτήρια των εξαδέλφω αυτής ονόματι, παραδόξως, Νιόνιον.
 
Ο δε εισπράκτωρ της φιλανθρωπίας αύτης της κόρης (η νεκροψία την απέδειξεν παρθένον) εσκάρωσε ποιητικόν σκεύασμα, βαθέως συμβολικών αξιών, όπου αι λέξεις «διώχνω», «αγαπά», «ξεχνάει», «τραγούδι, δάκρι και φιλί» σημαίνουν «δεν  μου έδωσεν ελευθέρας και τσίνισα», «μου δίδει» «ξέχασε να μου δώσει» και «κατά τους Χαιρετισμούς απετίαμεν τιμήν ταις εικόσι δακρύοντες»
 
Το «τριγύρνα μ όσους θέλεις κάθε βράδι» σαφώς σημαίνει «δίδε εισιτήρια σε τζαμπατζήδες άν ο σινεμάς δεν έχει κόσμο στη βραδυνή προβολή».
 
Εξάλλου ,δεν υπάρχει Νιόνιος. Ητο ψευδωνυμία. Το πραγματικόν του όνομα ήτο «Νίο» και θα τον θυμάστε από την ταινία «Ματρίκιον» που προεβλήθη ως Matrix.
 
Να τα μάθητε αυτά, απαξάπαντος και τώρα θα μεταβώμεν εις τον Πάλουκαν της αυλής ημών, ίνα παραστώμεν εις την τιμωρίαν του συμμαθητού σας του Θευδά, όστις συνελήφθη κατέχων ψήκτραν υπολογιστού ,συντηρών και  τιμών αυτήν ιδιαιτέρως δια γιόγκικης χρήσεως των δακτύλων του.
 
 
.
Δείτε επίσης:
5822c7b09fbeb5f1258f62c6a240b0a3.jpg