Εμείς και το Cloud
01-10-2018

“C’est mon opinion, et je la partage”

―Henri Monnier

 

Η τρίτη εκδοχή του Greek Cloud είναι διαφορετική από τις δύο προηγούμενες. Το σάιτ μας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 και πέρασε τις αναμενόμενες παιδικές ασθένειες ώσπου να βρει την ταυτότητα και τους συνεργάτες του. Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίχτηκε μέσα στο χρόνο και προσαρμόστηκε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούσε, καμιά φορά με τρόπο απότομο και βίαιο, όπως συχνά ήταν και το περιβάλλον. Κανείς δεν λειτουργεί στο κενό, και η ιδιαιτερότητα του Cloud έπρεπε να εκτιμηθεί και να διαμορφωθεί σε συνάρτηση με τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι πρωτοφανείς και αλλοπρόσαλλες συνθήκες στην πραγματική ζωή (όπου ζούμε) και στη φαντασιακή πραγματικότητα του διαδικτύου (όπου δουλεύουμε) διαμόρφωσαν καταστάσεις και συνήθειες, όχι μόνον στους αναγνώστες αλλά και στους συνεργάτες. Οι αναρτήσεις άλλοτε ερχόντουσαν με καταιγιστικό ρυθμό, άλλοτε με ραστώνη. Κάποιοι συνεργάτες εξαντλήθηκαν, άλλοι απεχώρησαν, ορισμένοι μετανάστευσαν, ολίγοι αποσύρθηκαν. Νέοι συνεργάτες ανέκυψαν για το παλιό μοντέλο, και η ομάδα ολοκλήρωσε την πορεία του Cloud 1.0 τον Ιούλιο του 2017, μετά από σαράντα μήνες.

Το Cloud 2.0 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και είχε ετήσια διάρκεια. Προσπαθήσαμε να εξελίξουμε την αρχική πολυσυλλεκτική ιδέα του σάιτ και να εκσυγχρονίσουμε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητά του. Ως ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε, αλλά οι απαιτήσεις του σάιτ (και της πραγματικής ζωής) μας ξεπέρασαν. Έπρεπε να το ξανασκεφτούμε από την αρχή και να το εφεύρουμε ξανά ώστε να είναι και ουσιαστικό και βιώσιμο. Είχαμε υποχρέωση και προς τους εαυτούς μας και προς τους αναγνώστες του σάιτ, που στο facebook είχε πάνω από 35.000 φίλους.

Το Cloud 3.0 ξεκινά τον Οκτώβριο του 2018 πιο ώριμο, απλοποιημένο και ευέλικτο, και μετασχηματίζεται σε σάιτ γνώμης. Οι βασικοί συνεργάτες θα έχουν τακτική παρουσία με ένα εβδομαδιαίο άρθρο γνώμης, ενώ διατηρούνται οι περισσότερες από τις παλαιότερες κατηγορίες αναρτήσεων (πλην της λογοτεχνίας, που ανήκει στα προσωπικά μπλογκ του καθενός).

Η τρίτη εκδοχή του Greek Cloud είναι διαφορετική από τις προηγούμενες ― και θα είναι διαφορετική από τις επόμενες.