To  «διάλειμμα Ουρμπάνογλου»
10-04-2018

Από την MetaWiki του 2050

 Ο Λαομέδων Ουρμπάνογλου, του Παταπίου και της Τσαμπίκας, γεννήθηκε το 1958 στην Βουρβουρού (σημ. Ιερομνήμονες) της Χαλκιδικής . Ο πατέρας του διατηρούσε παντοπωλείο στην Μεταμόρφωση (σημ. Άκτιστον Φως) και ήταν παράλληλα μελισσοκόμος. Την γυναίκα του τη γνώρισε στη Ρόδο. Ο Λαομέδων ήταν μοναχοπαίδι και μετά το γυμνάσιο και το στρατιωτικό του, ξενητεύτηκε και πρόκοψε στην Αυστρία, όπου κατάφερε να εκμάθει τη γλώσσα και να εκπαιδευτεί ως μηχανουργός και δούλεψε σε βιομηχανία εξαρτημάτων τρακτέρ έως το 1997. Επέστρεψε στην Ελλάδα με μικρή σύνταξη αναπηρίας κατόπιν εργατικού ατυχήματος και αμέσως πολιτεύτηκε, ιδρύοντας το κόμμα «Αντιδιαφθορά» που κατέβηκε σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοτικές και εθνικές εκλογές έως το 2015, ανεπιτυχώς.

Το όνομά του υπήρχε σε όλους τους καταλόγους υποψηφίων στελεχών των κομμάτων του καιρού. Ορκισμένος εργένης, άκληρος και ακτήμων, διέθετε εντούτοις αξιοπερίεργο πολιτικό αισθητήριο. Το γυμναστήριο που διατηρούσε στην Αγία Βαρβάρα Αττικής (σημ. Πυροβολομάνα) καταγγέλθηκε πολλάκις για «διαμονητήριο φουσκωτών» και μετά δεινή καταδίωξη αθιγγάνων και γειτόνων μεταναστών, που είχε ως συνέπεια την παροιμιώδη έκφραση «ένας Λαομέδος θα καθαρίσει την σαπίλα» στην περιοχή.

Κατά τα τελευταία έτη του Σύριζα, ήταν στα πρωτοσέλιδα εξαιτίας της συμπεριφοράς των λίγων οπαδών του. Η τελευταία πράξη του (έχτισε με μπετόν ταχείας πήξεως όλες τις εισοδοεξόδους του ιστορικού Πολυτεχνείου) αναγκάσας την Πυροσβεστικήν να κατεβάσει δια κλιμάκων τους εγκλείστους παγιδευθέντας. Ακολούθησε πολιτικός σάλος, διότι η Αστυνομία αδράνησε και ακολούθησαν συρράξεις με αντιφρονούντες, στις οποίες, η αυξανόμενη οσημέραι «συμμορία Ουρμπάνηδων» (σημ. Κόμμα «Γυρίζουμε Σελίδα») διέπρεψε και η τάξις τοπικώς επανήλθεν.

Αθρόαι εγγραφαί εις το Κόμμα του (ο Ουρμπάνογλου εδέχετο και αλλογλώσσους, και άλλων φρονημάτων, αρκεί να απεδείκνυαν ανδρεία εν ταις συρράξεσιν, διά της προσκομίσεως κουκουλών ή κατασχεμένων  μολότοφ) και η συνοδός εκρηκτική δημοσιότης, του έδωσαν εις τας εκλογάς του 2019 ένα γλίσχρον 0,5% των εθνικών ψήφων. Χριστούγεννα του 2019, δημοσίευσε το πρόγραμμά του «’Ορκος Ηρώων», όπου ευαγγελίζετο ελεύθερες ζώνες εμπορίου, αφορολόγητον βίον και μόνας εισπράξεις  να προέρχονται εκ της μετατροπής νησίων τινών εις διεθνείς φορολογικούς παραδείσους. Δια το χρέος, προέβλεπεν ολικήν υποθήκευσιν της χώρας εις τους δανειστάς, οι οποίοι δεν ετόλμησαν να την αποδεχθούν, ψελλίσαντες τινα συμφιλιωτικά.  Καθώς αι εκλογαί του 2020 ήτο με απλήν αναλογικήν, εισέπραξεν το 4,2 % των εθνικών ψήφων, εκλέξας  ένδεκα βουλευτάς.  Εις τον πολυκομματικόν σαστιρμάν που ηκολούθησεν, αρνηθείς σύμπραξιν με την Χρυσήν Αυγήν, εθεωρήθη υπό μουστερήδων της εξουσίας «γραφικός με χοντροκομμένες απόψεις» και έλαβεν τρία  υπουργεία, εις τα οποία, ομολογουμένως, διεκρίθη.

Υποστηριχθείς από την μισήν Ευρωζώνην, πρεσβείας τινάς και νέον πρόγραμμα, έλαβε εις τας επομένας  εκλογάς το 23,4% των εθνικών ψήφων, εκήρυξεν την χώραν εν κινδύνω, οργάνωσε στρατοδικεία και τόπους εξορίας, πιέσας κυρίως ακροδεξιούς και την κεντροδεξιάν, εφαρμόσας επί διετίαν μέτρα τα οποία, μετά την αιματηράν καταστροφήν του καθεστώτος του, ονομάστηκαν από τους ιστορικούς  «διάλειμμα Ουρμπάνογλου» από το 2026.

Ήδη νοσταλγοί του καθεστώτος εκείνου, ανεφύησαν πολλοί  έκτοτε, έως τα γεγονότα του 2042, που  εξελίσσονται ακόμη.