Το άσπρο χαρτί, σκληρός καθρέφτης
26-10-2017

Μήτε δέντρα να κόβονται, μήτε πανιά για χαρτιά πολυτελείας. Αέναη,  σβουριχτή, πολτώδης ανακύκλωση, παντού και πάντα.Με γερή αμοιβή και βέβαια όχι θανατηφόρα λευκαντικά. Το νέο χαρτί θα ξεκινήσει ως υπόλευκο, είτα ελαφρού γαιώδους χρώματος, ακολουθεί, πάνω στη τριακοσιοστή επεξεργασία, καφεμποδροκόκκινο, και έως τις εκλογές ποντικί, αν και υπάρχουν θεωρητικοί που το προβλέπουν πίσσα,κατράμι, κατάμαυρο. Άρα, όποιος γράφει, ιδίως ο ματαιόσπουδος που συγγράφει, είτε θα περιοριστεί σε ό,τι υπάρχει στις οθόνες (ευκολάκι, διότι θα του κόβουμε το ρεύμα και πάπαλα) είτε θα καταφύγει σε χάραξη πετραίων επιγραφών, με λέηζερ οι κατέχοντες, με καλέμι οι ανεχείς πλην νουνεχείς και μη έχοντες.Το δυσάρεστο επιφαινόμενο να αυξηθούν υπέρμετρα οι ήχοι, ο προφορικός λήρος και τα έπεα πτερόντα ίνα λέμε και καμιά κουβέντα να περάσει η ώρα, θα μειωθεί δραστικά με την γενική εφαρμογή ηχοαπορροφητικών υλικών σε ό,τι οροφώνεται, πατώνεται ή τοιχώνεται. Τα κυβερνητικά non papers και τα αντικυβερνητικά λυσάρια και κεκραγάρια, θα δημοσιεύονται με παχείς λιθίνους κίονες εις την Αγοράν. Κάθε μέρα, ειδικοί και αρμόδιοι με πετρομηχανές νεοτάτου τύπου θα γεμίζουν τους κίονες με τα λαμπρά κείμενα της εξουσίας και της διαδόχου καταστάσεως. Το βράδι, οι κίονες θα υφίστανται λείανσιν δια τριβείου και από την επομένην πρωίαν, νέαι επιγραφαί προς ανάγνωσιν. Η παρατήρησις ακραίων τινών ότι με τον τρόπον αυτόν οι κίονες, οσημέραι λεπτυνόμενοι θα καταντούν λεπτοκάλαμοι και ολόγυρα λιθόσκονη, είναι φέεικ και δεσπεράτα φληναφήματα. Διότι τα βασικά, όπως οι Νόμοι μας, θα γράφονται σε παχύ τιτάνιο, εγχυομένου του χρυσού εις μήτρας,  «Ή μαλάκας θα είσαι διότι ή τελείως μαλάκας» όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας της «πρώτης φοράς εκλογές χωρίς ταξίματα».

Απόσπασμα της τελευταίας σωζομένης επιγραφής επί οβελίσκου, οστις εκόσμει την πλατεία Συντάγματος, αγνώστου κατά τα λοιπά λαού,αποδιδομένη είς «εγκύκλιον» του 21ου αιώνος, προφανώς δημοσίου χαρακτήρος. Πάντως,προ της οριστικής λύσεως της «τελικής γλώσσης»που χειριζόμεθα, αποτελουμένης από καταλλήλως προσφερόμενα και εισπραττόμενα γλωσσόφιλα.