Ο δαίμων της αμέτρου οχείας
03-11-2020

«Είναι στρατιωτική επιχείρηση, επομένως κάτι θα πάει στραβά»

ΠΑΛΑΙΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΚΑΡΑΒΑΝΑΔΩΝ

«Καταδικάζεστε σε αυστηρότατη ποινή, να ζήσετε. Αυτό θα ειπωθεί, βεβαιότατα θα ειπωθεί»

Π.Θ. ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ, 1962

Εν αρχή ήταν το εμπόριο. Πανταχόθεν λοιδωρούμενο, αενάως δακτυλοδεικτούμενο, εντούτοις απέθαντο και συνοδευόμενο από την γενική οιμωγή «εντάξει αφεντικό, εγώ τι θα βγάλω;». Και ο μέγας Ανακόντας όφις, ο πελώριος, ο αίρων τα σπλάγχνα του κόσμου ερεύγετο και απέπτυε το χαλιτωμένο ελαφάκι που μόλις είχε καταπιεί, πτύων και αποπτύων τα κοκκαλάκια του. Και οι λαοί έπαιρναν στα σοβαρά τες ιατρικές  ανακοινώσεις, τες συνεδρίες, την άποψη του ομογενούς επιστημόνου, του εμιγκρέ μεταπτυχιακού την εξιδίκευσιν, τα επιτελικά όργανα και τον Σαδδουκαίο επιμετρητή των ΜΕΘ.

Εμπόριο χωρίς πολιτική ήταν αχυρένιας γεύσης ωσάν στέβια και βρώμη, δι΄ο και δίπλα σε κάθε σωτήρα του Γένους της Υγιείας ήταν το πτυσσόμενο τραπεζάκι ενός απατεώνος αιτησιογράφου, που ελευκάνθη μαγειρεύων ανοστιές με εύχυμα γαλλικά ονόματα ή σκανδιναβικές απλότητες που γευόσουν και έχανες όλα σου τα δόντια. Ο αιτησιογράφος κώλους κυνηγούσε αλλά κανένας δεν του έδιδε σημασία, εφ΄όσον εστερείτο ηθικομέτρου. Αυτός συνέγραφε ούλα τα κιτάπια και έρριπτε λάβδανον στις καρδιές των αντιπολιτεύσεων, προσθέτων ρινίσματα μπισκοτολούκουμου, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Και έβγαιναν φετφάδες, χρυσόβουλλα, πανταχούσες, οδηγίες και πλείστα όσα χαοτικά χαρτικά, αμή και συνεργασίες φορέων με σιβυλλικά αρκτικόλεξα, συνήθως υπό τον ίδιο οργανισμό και πάντοτε με υπηρεσιακό λαϊκισμό στα περιθώρια της νομικής επεξεργασίας.

Παράλληλος παράκαμψις, συνοδοιπορούσα και αοίκητος διανοητικώς, αλλά μελίρρυτος συναισθηματικώς έφερε τους τρίβους της η εκκλησία, εκ της οποίας ουδείς ανέγνω Στουδίτην, Λαύσον, ή εκκρεμούντα Αντιοχέα τινά, αλλά με περιδέραια διαλαμψάντων αγίων, μαρτύρων και διακόνων συν τοις ιεροίς λειψάνοις αυτών.

Αποτέλεσμα της συνέργειας ταύτης, τεκνία, υπήρξεν ο δραστικός αντίλογος του ευσεβούς ναιμεναλλά, ο αίρων την Πανδημίαν του Κόσμου, ο αναπληρών την έλλειψιν ΜΕΘ, ο λησμονών ότι εις εκάστην ΜΕΘ αντιστοιχούσε μισός αποθαμένος, άρα καλώς καθήμεθα εις τας καλύβας ημών με φασκόμηλον και την ιερά Ντεπόναν και διάγωμεν άσαρκον βίον. Έξω των ΜΕΘ, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 78-91%, εντός των ΜΕΘ μετά του αγκομαχητού εκ των αναπνευστήρων, λέγουσιν οι ειδικοί πως είναι 50% και πολλά λέμε.

Οχεία είναι η επιθανάτιος περικαύλωσις, λοχεία η περίοδος εγκαστρώσεως, λαχεία είναι κάτι λαχνοί κερδαίνοντες παπαράκια, ηχεία είναι μεγεθυνταί ήχων.

Ετικέτες: Πανδημία Covid-19