Μανή, θέκελ, φάρες
17-01-2020

Η λέξη «σακέλλη» και οι ενέχουσες το «σ, κ, λ», παράγουν το σακέλλιον, τον σακελλίου, το σακελλάριον και πλήθος «σκλ» που δείχνουν τον ταμία, τον θησαυροφύλακα, τον Άρπαλο, τον υπεύθυνο της Γάζας στην νήσο Φάκο της Πέλλας, τον οικονομικό ντερβέναγα, τον κρατικό οικονομισάριο και πλήθος διαχειριστικών ευαγών. Πολύ αργότερα ίσχυσε το «κολμπέρ» και το ανακριβέστατο «τσάρος της οικονομίας». Αυτά, παράγονται από το «σάκκος» και «σακκούλα», αλλά και πλαγίως τείνουν προς το «σακουλεύομαι», επί διαρρηκτών ή ψυλλιασμένων παραβατικών. Θα μπορούσα να καταθέσω συσχέτιση του Σακουλέβα, ποταμού ρέοντος στα Χλερηνά με κάποιον Χρυσορρόα ποταμό, αλλά άσε.

Τα γράφω αυτά για να αποφασίσετε να αφήσετε την κυρία πρόεδρο του ΣτΕ να λειτουργήσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού η πληθύς καθηγητών της Νομικής Επιστήμης έχει καπαρώσει το λειτούργημα. Επίσης, ανησυχώ, διότι τα κυκλοφορούντα βιογραφικά της δείχνουν την εισβολή τσοτσιαλμήδιων στα τρέχοντα CV και προφητεύω εισαγωγή μπόλικης κακιασμένης και κακιώχτρας παραφιλολογίας, αρχικά περιφερειακής, αργότερα απόλυτα στοχευμένης τσιτσιλαρικής νοοτροπίας.