Κυβερνητικές Ανακοινώσεις
11-12-2020

Ενθύμησιν ποιώ ότε Κικίλιας ενεφανίσθη ως γλυκερός υπουργός υπεξαιρέσας το σενάριον που συνήθως εκτελούσε ο επί της φιλοσοφικής προστασίας υφυπουργός Χαρδαλιάς, μόλις έπαυσε μια ανεπίληπτος απεργία, ενώ δίπλα του ένας Γενικός Γραμματέας, πανελληνίως Άγνωστος, αλλά προφανώς δυσφορών με την μάσκα που του εφόρεσαν, αγωνίζονταν ματαίως να απαντήσει στο Μέγα Πρόβλημα «τι έγινε και μειώθηκαν τα τεστ».

Ήτο απαρχή δειλινού της εορτής των Αγίων Ιωακείμ και Άννης, και προφανώς η Εξουσία διεσπείρετο εις Εσπερινούς. Εν όψει της επερχομένης και επαπειλουμένης εορτής του Αγίου Σπυριδώνου, η Γενική Γραμματέας Ακυρώσεως Προφανώς Ρατσιστικών Εφαρμογών (ΑΠΡΕ) δήλωσε πως ανήμερα του Αγιού, θα θεσπισθεί νέον έμβλημα της Γραμματείας, χρηματοδοτημένο από την νεότευκτον Ένωσιν Ευεργετών Ελλάδος Εφ΄Όσον Συνέπηξαν Ίδρυμα (ΕΕΕΕΟΣΙ), έσεται σίδερον σιδερώματος δι΄ού εσιδερώθη η άμοιρος παιδίσκη Σπυριδούλα από άκαρδον κηδεμόνα, προ πολλών ετών, ότε έζη ο Κλικλής και ο Κόνραντ Αντενάουερ.

«Ό,τι ειπούν οι ειδικοί» σχολίασεν εκ του Περιβάλλοντος του υπουργού Υγείας κλητήρ του Β’ ορόφου, περί του ζητήματος της Ψηφιακής Ανασυγκροτήσεως της Χώρας (ΨΑΧ) πριχού πάρει το ασανσέρ.

Μεγάλες πιένες το τηλεφωνικό εμπόριο, καθώς τηλεφωνήτριαι ενοχλούν επιμόνως τας ακοάς γερόντων και γεροντισσών, κουφαηδονιών ή βαρηκόων που σαστίζουν υποδεχόμενοι διάφορα μήποτε παραγγελθέντα μοδέρνα προιόντα, πλην τζερτζελές να γίνεται.

Πάμπολλοι τέως αντίπαλοι του Σύριζα και εκπροσώπων Τύπου του Κόμματος, έλυσαν την επιχειρουμένην απάτην εις βάρος του αρχηγού, άμα τη διανομή ειδικού τόμου επεξηγήσεων, 556 σελίδων που εξηγεί τα Πάντα και όποιος το διαβάζει βρίσκει το φως του και μετανοεί. «Εξηγεί τα Πάντα», για τους κομματικώς αγράμματους, σημαίνει πως εκλήθη ένα Πάντα από την Κίνα να έλθει αεροπορικώς και να προεδρεύσει σε κεντρική Επιτροπή τέως αριστερού κόμματος.

Α, και για τους πεσιμιστές της Δωδωναίας Φηγού και τους υπόλοιπους Ελληνολάτρες, είναι ώρα, και μη προς κακοφανισμόν σας, αν η Γερμανία περάσει τα δικά της, ως φοβούμαι στη μάζωξη τω θλιμμένων (και θλιβερών) Ευρωπαίων, να μας κουνήσει μαντήλι τόσον ο μπλαζέ πρωθυπουργός, όσον και ο πολιτικός μηχανικός που παρήγγειλε βιλλίτσα σύριζα στην κοινή λογική και να φτιάξωμεν μία κυβέρνησιν συνεγίζουσα την Βαλκάνιον ιδεολογίαν, αφού εμβολιασθούμε άπαντες όχι για τον κορονοϊόν, αλλά για την χλαμπάτσαν.