Ιατρικές παραδοξότητες
18-03-2018

Οι γεύσεις είναι λόγχες σκωρίας. Αναλόγως του πάγου, του εκζεστού και του χλίου, έχωσιν ποικίλας τας μορφάς του θανάτου που εμπεριέχουν. Εντούτοις ο θνητός οφείλει  να εκμετρήσει σύννους και γαλήνιος το ζην, διότι θα γνωρίσει ότι οι γεύσεις θανατώνουν και μόνον αυταί. Μήτε βλητικά, μήτε αγχέμαχα όπλα.

Το γλυκύ, εξάπτει την φύσιν, προκαλεί την αϋπνία και την πολυλογία. Το πικρό, ό και προτιμώ, προκαλεί σκέψεις και πόθον. Το όξινον θεραπεύει τα του σώματος αμπλακήματα, αλλά θνήσκουν προώρως οι ευεργετούμενοι.

Εις τον Παράδεισον καίονται όλα, χάριν εις της τσούσκας ,του  τσίλη και των ινδικών εφιδρωτικών σκευασμάτων την επήρειαν. Ενώ η Kόλασις είναι ο τα πάντα θερμαίνων πάγος, το θερμότερον κτήμα του ατόμου, υπερβαίνον ακόμη και τα των γυναικών δάκρυα.

 

Κλάδωνος του Παφλαγόνος, Ασκληπιάδαι βύβλοι (9ος μ.Χ αιών)

Ετικέτες: γεύσειςφαγητό