Η λίστα
01-02-2018

Είναι φορές που επιθυμώ να παραθέσω τα ονόματα των ανθρώπων που με δίδαξαν. Τους το χρωστάω. Πλην επιθυμώ να είναι σχολιασμένη η λίστα, με αλφαβητική σειρά, αποδίδοντας στον καθένα τα του Καίσαρος. Καθώς δεν είναι μόνον εκπαιδευτικοί, αλλά και φίλοι και άγνωστοί μου, ου μην αλλά και της Τέχνης και της Αγοράς, και γειτονόπουλα καθώς και πολύ νεότεροι, ο κατάλογος είναι συνεχώς ανοιχτός, καθώς το κριτήριο που επέλεξα δεν περιλαμβάνει μόνον εγκαρδιότητα, επιρροές, αλλά και φάρους προς αποφυγήν.

Τι μ’ έπιασε, δεν ξέρω. Καλύτερα να έμενα σε τίποτε ταυτίσεις μνημείων, σε σχόλια για το άδηλο μέλλον, για γευστικά πιάτα, για τοπία. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι νησιά που δεν συνδέονται μεταξύ τους με σιδηρόδρομο.