Διαγγέλματα και Καρφώματα
19-11-2020

Είναι φρικτή η δουλειά του διαγγελματία

Θυμίζει τελάλη που λανσάρει την ενεργό βούβα

Αλλά κι ο δηλωσίας ο μπουκωμένος καύχηση

Δεν πάει πίσω. Αμφότεροι έχουν πρόβλημα

Πού σκατά να βολέψουν τα χέρια τους – και καλά

Ο ένας βολεύεται να ξεχειλώνει τις τσέπες του

Όμως ο άλλος τα αλληλοσυγχαίρει όπως νομίζει

Πως έπραττε ο ιππότης Λαπαλίς, που ο ρήγας του

Έπλασε έμμετρο αφιέρωμα πως «όσο ο άνθρωπος

Ζούσε, ήταν ακόμη ζωντανός». Έκτοτε, οξύς και μείων

Αναστήθηκε ο Λαπαλισμός, η τέχνη του ρήτορα-

Σαλταδόρου, που τους βαρυέται η Φύσις όλη

Ενώ ψάχνοντας τη τσέπη, υπάρχει πιθανότητα

Να ξώμεινε κανένα έρμο ψίχουλο στη ραφή

Για να καταπατήσεις την εθιμική σου δίαιτα

Ως σύντροφος δεινώς αριστερίστριας συζύγου.