Απλές, κτηνωδώς ανόητες ιδέες.
14-07-2018

Από το Μηνολόγιο Βασιλείου Β. Έθνη υποταγμένα μετά τον πόλεμο στον Σαμουήλ, circa 1018.

Ο Ζάεφ, μνημονεύοντας στους πολίτες του κάτι σαν «τους δώσαμετο όνομα erga omnes και κρατήσαμε ταυτότητα erga omnes» ξέρει τι λέει. Ίσως το μυστικό να βρίσκεται στην επιλογή της Πρέσπας ως συμβολικού τόπου μεσιτείας. Δεν πιστεύω πως η κυβέρνηση κατέληξε στη συμφωνία κατόπιν εμβριθείας. Μάλλον φωτογραφίζει πολίτη ή πολίτες (συντηρητικών καταβολών) από Χλερηνά ή Σόροβιτς που είχαν μια «λαμπρή ιδέα». Δεν πρέπει να ήρθε σε επαφή με εγγόνια Σνοφιτών ή απογόνους Οχρανιτών από χωριά. Μήτε ασχολήθηκε με το Λεβούνι (Λεβαίη) ή το mutatio Melitonus, πάνω από το Κιρλί Ντερβέν ή και την επιγραφή «εγ Βοκερίας στάδιοι εκατόν». Πρέπει να άκουσε και βλάχους, απ’ αυτούς που δε χώνευε ο στρατηγός Κεκαυμένος και φοβόταν Βενιαμίν ο Τουδέλης. Erga omnes κατά ταυτότητα ή ιδιόλεκτο, σημαίνει πως τέρμα τα ψαξίματα και ανατέλλει ένας «σύλλογος φίλων της Βόρειας Μακεδονίας» κι όποιος κατάλαβε.