Αντίγονος ο μονόφθαλμος μιλά
04-01-2020

Ξέρω πως πολλές και πολλοί περιμένουν θαύματα εκεί, στα εξάρματα της Αμφίπολης. Και μάλιστα, μπορεί και να τα βρουν. Η τελευταία ρουκέτα ήταν επιγραφική: σημειώθηκε, από το 2015 πως βρέθηκε ευρύτατα αποκεντρωμένη επιγραφή, που ωστόσο, διαγνώστηκε ως βεβαίωση παραλαβής: ΑΡΕΛΑΒΟΝ [υλικό για Ηφαιστίωνα] και σε άλλα σημεία η υπογραφή του παραλαβόντος: ΑΝΤ. Παρουσιάστηκε προσφάτως και η αποκατάσταση του μνημείου, ώστε επιτέλους να το επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι από τα Λακκοβίκια και την Ελλάδα σύμπασαν. Αμφισβητώ τους πειραχτήρες που επιμένουν ότι ο επιγραφικός πλούτος ερμηνεύεται ως Π]ΑΡΕΛΑΒΟΝ ΑΝΤ[ΙΔΙΑ ή ΑΝΤ[ΡΑΚΛΕΣ καθ΄όσον ο Ηφαιστίων καταβρόχθισε κοκκόρι πριν πέσει αναίσθητος -εάν ήτο βίγκαν ακόμη θα ζούσε.

Κατά τα άλλα, αφήστε τα εσπευσμένα και ξανακοιτάξτε τα πάντα: πηγές, ευρήματα, ελπίδες, υποθέσεις. Άλλη λύση δεν βλέπω. Και επιθυμώ να ανακοινωθεί η ομάδα έργου. Δεν είναι δα και σταυροδρόμι Θεσσαλονίκης, να περνάει το μετρό: μια ρημάδα Εγνατία περνάει.