Ολιγόλεκτα
06-03-2018

Αυτό που ανθίζει σήμερα στο Ελληνικό Θέατρο  είναι η Τέχνη της υπεκφυγής.

Η φρίκη με τα μεγάλα έργα είναι ότι έχουν οικείο μέγεθος.

Η σοφία και οι έρωτες κάθε αρετής συνεργοί

Το σύμπαν δεν είναι παρά μια σκέψη του θεού

Το πνεύμα ίσως υπάρχει η ύλη ασφαλώς όχι

Τι είναι ο Θεός; Ο ήχος ενός χεριού που χειροκροτεί

artworks : Zeren Badar

Συγγραφέας: Μίνως Βολανάκης
Πηγή:www.bibliotheque.gr