Σταύρος Ξηρός
Γεννήθηκα και ζω στη Θεσσαλονίκη , όπου εργάζομαι, φωτογραφίζω, αγρόν αγοράζω και περί άλλων τυρβάζω