Έλση Σαράτση
Όνομα: Έλση . Επώνυμο: Σαράτση. Γεννήθηκε. Μητέρα: Ειρήνη. Πατέρας: Αθανάσιος. Μαμή: Ελληνικός Εμφύλιος (1946). Τόπος γέννησης: Βόλος Μαγνησίας. Τόποι διαμονής: Καρδίτσα Θεσσαλίας και Αθήνα Αττικής. Έμαθε γράμματα: Καρδίτσα Θεσσαλίας. Από το ιδιωτικό Δημοτικό στο ιδιωτικό και, εν συνεχεία, θεληματικά, στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τα ξέμαθε: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώτο και δεύτερο έτος. Απεχώρησε θεληματικά. Βιοποριστικά επαγγέλματα: Εφαρμοσμένες γνώσεις (στην αρχή, μαθήματα αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας σε μαθητές, κατόπιν, μουσική και φιλολογική εμπορία ― συνίδρυσε το μουσικό κατάστημα «Λέσχη του δίσκου» και τις Εκδόσεις «Λέσχη», το 1966, όπου και άσκησε ανωνύμως, ψευδωνύμως, και, ενίοτε, επωνύμως την συγγραφική, μεταφραστική, τυπογραφική, εκδοτική τέχνη και την τέχνη της πώλησης δίσκων και βιβλίων ώς το 2011). Τα ανωτέρω είναι γεγονότα που βεβαιούν ότι όλες οι αυτοβιογραφίες ψεύδονται.