Κάπα Κάπα Μοίρης
Γεννήθηκε το 2006. Tον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με wordspotting και παρατήρηση του χρόνου που φεύγει. Eνδιάμεσα εκδίδεται (‘Στον Καταψύκτη του Χάνσελ και της Γκρέτελ’ (2015) , ’ TrØlland’ (2017), Eκδόσεις Bibliotheque).