Ντίνα Αγράμπελη
Η Αγράμπελη κυρίως φωτογραφίζει. Τοπία,ανθρώπους,λουλούδια. Όχι απαραίτητα με αυτήν την σειρά. Όταν η μηχανή της ξεμένει από μπαταρία, αντικαθιστά την εικόνα με χίλιες λέξεις. Περίπου :)