Αποτελέσματα αναζήτησης
Γράμμα από το Μέτωπο.
06-02-2018
Πετεφρής
Σχόλια

H Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά τυποποιείται, και τυποποιείται όταν στα μετόπισθεν υπάρχει κινούσα Χείρ «συμμάχων». Η Εθνική Άμυνα της Τριανδρίας και ο Διχασμός, η αναζήτηση κεντρογενών βαστάζων που θα πρωθυπουργεύουν […]